zycie-chotomowa.pl

zycie-chotomowa.pl – dom, zdrowie, motoryzacja, zakupy

leasing samochodu
Biznes

Jak działa leasingu samochodu?

W obecnych czasach bardzo popularnym sposobem finansowania pojazdów w przedsiębiorstwie jest leasing. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat jego specyfiki, a także sposobu działania.

Czym jest leasing?

Leasing jest pewnym rodzajem stosunków cywilnoprawnych, które zachodzą pomiędzy podmiotami. Jedną stroną transakcji jest finansujący, czyli leasingodawca, a drugą korzystający, czyli leasingobiorca. Leasingobiorca może na podstawie zawartej umowy korzystać z przedmiotu, który jest dzierżawiony na określony czas w zamian za regularne dokonywanie opłat. Najczęściej leasing zaciągany jest na różnego rodzaju pojazdy, takie jak na przykład samochody osobowe.

Jak działa leasing?

Leasing samochodu to popularny sposób na pozyskanie pojazdu bez angażowania nadmiernej ilości środków własnych. Leasing samochodu oferowany przez VW FS łączy w sobie cechy kredytu wraz z dzierżawą pojazdów. Leasingobiorca ma możliwość korzystania z przedmiotu umowy na warunkach, które zostały w niej zawarte. Jednak podczas trwania umowy przedmiot leasingu wciąż jest własnością leasingodawcy. Zmiana własności jest możliwa dopiero po zakończeniu umowy oraz wykupieniu pojazdu.

Rodzaje leasingu

VW FS w swojej ofercie udostępnia różne rodzaje leasingu dla klientów. Wśród nich można wskazać przede wszystkim leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Poszczególne rodzaje leasingu różnią się między sobą pewnymi aspektami, które mogą wpłynąć na przykład na sposób wykonywania rozliczeń. Bardzo dużą popularnością wśród klientów cieszy się leasing operacyjny, który umożliwia wrzucanie w koszty uzyskania przychodu wszystkie ponoszone wydatki związane z codziennym użytkowaniem pojazdu.

Dla kogo leasing?

Na czym polega leasing samochodu ? Leasing jest bardzo popularną formą finansowania pojazdów i brany jest najczęściej przez przedsiębiorstwa o różnej wielkości oraz różnym profilu działalności. Leasing najbardziej dostępny jest dla przedsiębiorstw, które już od jakiegoś czasu funkcjonują na rynku. Najczęściej wymagane jest sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, jednak w niektórych przypadkach czas ten może być skrócony. W tej sytuacji zazwyczaj wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie.

Leasing krok po kroku

Proces leasingu nie jest zbyt skomplikowany. Rozpoczyna się od wyboru konkretnego pojazdu, który ma być przedmiotem umowy. Następnie należy wybrać leasingodawcę oraz zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, które są wymagane w całym procesie. Następnie klient oczekuje na pozytywną decyzję o przyznaniu leasingu oraz podpisuje stosowną umowę, na podstawie której otrzymuje pojazd do użytkowania.