zycie-chotomowa.pl

zycie-chotomowa.pl – dom, zdrowie, motoryzacja, zakupy

zwolnienie pracownika
Biznes

Zwolnienie pracownika – jak przebiega ten proces?

Każdy szef musi podejmować decyzje związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w swojej firmie. Oczywiście w dużych przedsiębiorstwach właściciel nie zna wszystkich pracowników osobiście, więc musi posiłkować się opinią managerów i przełożonych poszczególnych działów.

Trudne decyzje

Zwolnienie pracownika to zazwyczaj bardzo trudna decyzja. Czasami bywa tak, że sytuacja jest jednoznaczna i oczywista. Wtedy nie ma żadnych wątpliwości, jaka decyzja powinna zostać podjęta. Tak dzieje się w sytuacji kradzieży albo innego złamania prawa przez pracownika. W wielu miejscach pracy nie są tolerowane również różnego rodzaju rasistowskie zachowania. Warto, aby pracownicy znali zasady w momencie podejmowania pracy. Wtedy kandydat świadomie decyduje, czy chce w takim miejscu pracować, czy też nie.

Wolność i niezależność

Zarówno zatrudnianie pracowników, jak też ich zwalnianie powinno zostać poprzedzone dokładną analizą sytuacji. Kiedy manager sygnalizuje potrzebę zatrudnienia bądź zwolnienia, trzeba zastanowić się, na czym opiera się ta decyzja. Warto dać pracownikom wyższego szczebla wolność w podejmowaniu decyzji, trzeba zaufać, że wiedzą, co robią. Inaczej mogłoby się okazać, że ich awans nie był słuszną decyzją. Przedsiębiorstwa, które pozwalają pracownikom podejmować decyzje w atmosferze wolności i zaufania, rozwijają się lepiej i szybciej.

Proces zwolnienia pracownika

Jak przebiega proces zwolnienia pracownika? Trzeba zakomunikować tę trudną decyzję pracownikowi. Najczęściej komunikat jest przekazywany przez bezpośredniego przełożonego. Pracownik ma prawo poznać powody tej decyzji, chociaż w niektórych okolicznościach prawo pracy nie nakazuje oficjalnego przedstawienia tych powodów. Warto jednak dać pracownikowi tak zwany feedback, aby wiedział on, co jest powodem rozstania. Dzięki temu będzie mógł bardziej wykazać się w kolejnym miejscu pracy i uniknąć powtórzenia błędów z przeszłości.

Okres wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z wykonywania pracy. Warto wziąć pod uwagę zarówno potrzeby pracownika, jak też potrzeby działu. Czasami trzeba po prostu przekazać wiedzę następnej osobie i nie ma możliwości, aby wcześniej zwolnić pracownika z wykonywania pracy. Warto, aby pracownik do samego końca starał się dobrze wykonywać swoje obowiązki, później może poprosić o referencje, dzięki czemu znalezienie kolejnej pracy będzie łatwiejsze. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z podejmowaniem wielu trudnych decyzji, także związanych z kwestiami kadrowymi i płacowymi.