17 lipca 2019

Imieniny obchodzą dzisiaj
Aneta, Bogdan
Kategoria: Chotomów, Ekologia i ochrona środowiska, Infrastruktura, Pierwsza strona, W naszym sąsiedztwie

Woda dla Chotomowa

2 maja 2010 | Autor


Ujęcie wody dla południowej części ChotomowaWielu mieszkańców pytało  nas:


– Co powstaje przy ul. Partyzantów w Chotomowie przed samym wjazdem do Jabłonny?

woda

Rozpoczęte prace są początkiem planu zapewnienia uzdatnionej wody pitnej dla mieszkańców południowego Chotomowa.


Odwierty, które są tutaj wykonywane mają zapewnić w przyszłości wodę dla obszaru po obu stronach ulicy Partyzantów, zaczynając od wjazdu do Chotomowa, aż do torów kolejowych.


Na terenie pozyskanym przez gminę (działka o numerze ewidencyjnym 151) powstanie w przyszłości nowa szkoła.


Planowane jest tam wybudowanie większego kompleksu oświatowego: Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego, które będzie realizowane, w zależności od dyspozycji finansowej Urzędu Gminy.


Stworzona jest już koncepcja, na podstawie, której powinien być dostępny wkrótce projekt pierwszego etapu.


W roku ubiegłym i na początku bieżącego rozpoczęły się prace porządkowe. Został wyburzony stary opuszczony budynek i działka przygotowywana była do przyszłej budowy.W górnej części wyznaczonego obszaru, trwały prace związane z wykonaniem odwiertów dwóch studni głębinowych. Prace można było zobaczyć przejeżdżając ulicą Partyzantów.teren dla szkoły

Inwestycja realizowana była w ramach zadania „Wykonanie odwiertów wraz badaniami wody oraz dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody na działce nr 151 w Chotomowie”.


Wyłoniona w przetargu firma – STUDBUD była wykonawcą studni głębinowych o głębokości ok. 40 mb. W oparciu o przygotowany Projekt Prac Geologicznych zostały wykonywane  dwa odwierty.


Zakończenie robót planowane było na koniec kwietnia i tak się stało.


Obecnie teren jest już uporządkowany i widoczne są tylko dwa otwory zabezpieczone w ziemi, w sąsiedztwie których ma powstać stacja uzdatniania wody.
Kolejnym etapem jest zbadanie jakości wody, następnie jeszcze w roku bieżącym, powinien zostać ogłoszony przetarg na projekt stacji uzdatniania, który powstanie przy odwiertach.Ujęcie wody z 40 metrowych studni głębinowych powinno zapewnić wodę dla nowego obiektu oświatowego w Chotomowie oraz dla mieszkańców południowej części Chotomowa (obszar do torów kolejowych).Mariusz Grzybek

Radny z Chotomowa


Tags: