17 lipca 2019

Imieniny obchodzą dzisiaj
Aneta, Bogdan
Kategoria: Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Gmina Jabłonna, Infrastruktura, Oświata, Pierwsza strona, W naszym sąsiedztwie

Budowa szkoły wstrzymana, Zambet opuszcza plac budowy

19 września 2012 | Autor

 

Najważniejsza inwestycja w gminie wstrzymana

 

 

Budowa nowej szkoły na ternie Gminy Jabłonna w Chotomowie oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 na Osiedlu Młodych w Nowym Dworze Mazowieckiem to dwie priorytetowe inwestycje.

 

Łączy je jedno – ten sam wykonawca firma Zambet.

 

Czy również łączą je te same problemy…?

 

Uczniowie w Szkole Podstawowej w Chotomowie nie mieszczą się, stosunek klas do ilości sal lekcyjnych jest dużo większy. Z tego powodu uczniowie na lekcje uczęszczali na zmiany.

 

Dlatego budowa nowej szkoły w Gminie Jabłonna stała się najważniejszą inwestycją.

 

 

Już dawno pozyskano działkę i pomimo zapisów w budżecie, szkoły nadal nie widać. Pierwsze prace ziemne rozpoczęły się w kwietniu br.


Firma Zambet na kwotę blisko 12 mln zł w bieżącym roku wygrała przetarg na budowę etapu Ia Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Spotowego na pograniczu dwóch największych miejscowości gminy tj. Jabłonny i Chotomowa, wcześniej w 2010 na kwotę 9 mln zł wygrała przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Maz.

 

 

Zrywają umowę z Zambetem ?

 


Przed rozpoczęciem roku szkolnego firma miała zakończyć inwestycję w pobliskim mieście, zakładała wybudowanie dwóch nowych budynków oraz wykonanie nadbudowy nad już istniejącą szkołą. W czerwcu br. budynek miał być gotowy do użytku. W maju wydział inwestycji Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Maz informaował że firma, która „buduje” również naszą szkołę nie dotrzymuje harmonogramu budowy w NDM i rozważa zerwanie umowy.


Radni Alternatywy informowali już w czerwcu na Komisji Oświaty Kultury i Sportu, że nie ma szans na dotrzymanie umowy w terminie w tym o problemach w z podobną inwestycją w Nowym Dworze Mazowieckim oraz o podjęcie stosownych działań do zaistniałej sytuacji.


Teraz z pewnością możemy powiedzieć, że nie ma żadnych szans na oddanie szkoły w terminie.

 


Co dalej z naszą szkołą…?

 


Budowa szkoły gminnej stanęła w miejscu, choć to dopiero początek inwestycji.

 

Krajobraz jest „księżycowy”. Przy ogrodzeniu nowobudowanej szkoły piętrzą się wielkie hałdy gruzu, asfaltu, betonu i różnych śmieci, które zarosły chwastami.

 

Zostały wykonane fundamenty, wylewka betonowa oraz część ścian zewnętrznych. Budynek niestety nie jest zwieńczony stropem.

 

– Szkoła w Chotomowie będzie oddana do użytku w lipcu 2013r. – informowała kilka miesięcy temu Wójt Gminy Jabłonna, podczas Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

 

 

 

Wydaje się to jednak nieprawdopodobne, zważywszy dotychczasowe tempo wykonywanych robót na budowie i wynikające z tego opóźnienie w stosunku do harmonogramu.

 

Niezadowolona z prac firmy była Grażyna Woźnicka z Urzędu Gminy Jabłonna – Niestety muszę przyznać roboty wloką się. Firma realizuje prace niezgodnie z harmonogramem.

 

Po zatrudnieniu inżyniera Janusza Karmela, Urząd Gminy podejmuje działania odstąpienia od umowy budowy Centrum Edukacyjno–Kulturalno–Sportowego przez firmę ZAMBET z dniem 10 sierpnia.

 

 

 

 

Rezygnacja z Zambetu nie ogranicza jednak działań gminy w poszukiwaniu nowego wykonawcy.


Nowy przetarg będzie mógł nastąpić po inwentaryzacji powykonawczej (audytu z realizacji wykonanych prac przez wykonawcę) i sporządzeniu nowego kosztorysu inwestorskiego.

 

Po skutecznym wyłonieniu wykonawcy, nowa firma będzie mogła wejść na plac budowy.

 

Lokalne media tak przedstawiają obecną sytuację:

 

 

Wykonawca opuścił plac budowy w sierpniu i uważa się za pokrzywdzonego –  występuje na drogę sądową przeciwko gminie oraz składa wniosek o popełnieniu przestępstwa – informuje Goniec Lokalny.

 

Gazeta Powiatowa:

– Firma otrzymała 200 tys. zł od gminy. Oskarża urzędników o zamieszanie na budowie. – Odebrano ściany, a nie odebrano wykopów. 26 lipca odebrano połowę izolacji budynku, a za tydzień ten sam inspektor nadzoru Marian Jeleniewicz podważa własny odbiór – skarżyli się przedstawiciele wykonawcy, tłumacząc opóźnienia na budowie przez narzucenie zmian poziomu wykonania z zerowego na 30 cm i związane z tym dodatkowe prace.

 

Echo:

– Wykonawca zamierza wystąpić do prokuratury z wnioskiem o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez władze gminy poprzez poświadczenia nieprawdy, usiłowanie wyłudzenia nienależnej kwoty i braku zapłaty za wykonane roboty. Zambet zamierza także wystąpić o odszkodowanie z tytułu niewykonania prac na powierzonym obiekcie.

 

W oczekiwaniu na naszą szkołę

 


Teraz pozostaje nam czekać na ogłoszenie nowego przetargu i pilne wejście kolejnego wykonawcy na plac budowy, żeby zdążyć przed zimą z zadaszeniem budynku. Czy jest to możliwe, o tym dowiemy się wkrótce.

 

 

I etap budowy CEKS zakłada budowę szkoły podstawowej, sali gimnastycznej oraz pomieszczeń administracyjnych.

 

Budynek o wymiarach 117 m x 32 m x  11 m (dł.x szer.x wys.) będzie niepodpiwniczony i posiadał będzie 2 kondygnacje.

 

Nowa szkoła przy zbiegu ulic Kisielewskiego i Chotomowska – Partyzantów (w sąsiedztwie Lasu Chotomowskiego i nowych osiedli domków jednorodzinnych), łączyć będzie zachodnią i wschodnią część Chotomowa oraz obszary nie w pełni zabudowane „nowej Jabłonny”.

 

 

 

 

Zgodnie z założeniem projektowym, budynek szkoły powinien być  dopasowany do okolicznej architektury i nie powinien przytłaczać swoją bryłą okolicznych domów.

 

Podzielony będzie docelowo na kilka części, stanowiąc wraz z boiskami wielofunkcyjnymi, dużą halą sportową i domem kultury, kampus edukacyjno-kulturalno-sportowy zaaranżowany wśród osiedli.

 

Jest to jednak pieśń przyszłości, bo bez pieniędzy, mądrego zarządzania gminą i jej majątkiem oraz odpowiedniej gospodarce finansowej – inwestycja ta w całości nie będzie możliwa do zrealizowania.

 


„Mieszkańcy nie udźwigną jej finansowania”, jeśli gmina skutecznie nie będzie ubiegać się o środki zewnętrzne, które mogłyby  odciążyć finansowo największą inwestycję w gminie.


Tego oczekuje większość z nas, którzy interesują się tym – jak będzie wyglądało nasze życie w „małej ojczyźnie” za kilka, może kilkanaście lat.


Wykonanie nowego obiektu szkolnego na polnym ugorze, wymagać będzie dodatkowo prac adaptacyjnych terenu wokół szkoły i pieniędzy.

 

Konieczne jest wykonanie zjazdów z ulicy Partyzantów, dla zachowania płynności ruchu na tej drodze.

 

W kolejnym etapie  budowa ulicy Kisielewskiego przed szkołą w kierunku osiedla Hepi wraz z oświetleniem i zjazdami do szkolnych parkingów.

 

 

Przed tym doprowadzenie wodociągu i kanalizacji z ul. Parkowej w Legionowie oraz  wykonanie pozostałej infrastruktury teletechnicznej.

 

Mieszkańcy również liczą, że powstanie tam chotomowski Orlik.

 

Ze względu na fakt, że będzie to szkoła gminna, skupiająca dzieci z pobliskich miejscowości oraz generowała dodatkowy ruch, dla bezpiecznego dotarcia dzieci do szkoły:

uzasadnione wydaje się doprowadzenie chodnika po prawej stronie ulicy Partyzantów jadąc w kierunku Jabłonny.

 

 

Należy również przeanalizować z gospodarzem drogi – Starostwem Powiatowym w Legionowie, czy skrzyżowanie ul. Partyzantów-Chotomowaska z ul. Kisielewskiego nie będzie wymagało w niedalekiej przyszłości przebudowy i wprowadzenia ruchu okrężnego lub wprowadzenia sygnalizacji świetlnej dla poprawy bezpieczeństwa ruchliwego ciągu komunikacyjnego, łączącego dwie największe miejscowości naszej gminy z gminą Wieliszew, a pośrednio z Legionowem.

 

To wszystko kosztuje, a skąd zapewnić finansowanie?

 

Oczywiście trzymamy kciuki za gminę, żeby jej się udało, bo każdy życzy jak najlepiej naszej miejscowości i całej „naszej małej ojczyźnie”.

 

 

 

Mariusz Grzybek


Zdjęcia z placu budowy CEKS – wykonane 31.08.12 (Życie Chotomowa)

 

 

Zobacz także:

 

– Kiedy nowa szkoła w Chotomowie? – TUTAJ


– Kanalizacji nie będzie…? Burzliwe absolutorium dla Wójt! – TUTAJ

 


Tags: ,
Kategoria: Oświata, Pierwsza strona, W naszym sąsiedztwie

Szkoła w Chotomowie najlepsza w regionie !

4 lipca 2010 | Autor

 

Sukcesy uczniów i nauczycieli z Chotomowa !

 

 

szkoła podstawowa

 

 

Już za chwilę ostatni dzwonek przed wakacjami dla uczniów i nauczycieli z Chotomowa.

 

Zanim pójdą na zasłużony letni odpoczynek „garść” informacji o sukcesach naszej szkoły !

 

Szkoła Podstawowa w Chotomowie w ubiegłym roku okazała się najlepsza wśród wszystkich szkół publicznych w Powiecie Legionowskim! Średnia wyników kwietniowego sprawdzianu dla szóstoklasistów, to 27,11 pkt. na 40 możliwych (dla porównania średnia krajowa to 22,60).

 

 

W roku bieżącym nasza szkoła również okazała się bezkonkurencyjna i poprawiła swój ubiegłoroczny rezultat o ponad 5 %, uzyskując średnią 32,29.

 

To wspaniały wynik zaliczający szkołę w Chotomowie do elitarnego grona 4% szkół w kraju z tak dobrym rezultatem.

 

 

Sprawdzian szóstoklasistów to ważny egzamin ponieważ jest pierwszym z serii trzech egzaminów zewnętrznych, z którymi muszą zmierzyć się wszyscy uczniowie, kończący ten etap swojej edukacji szkolnej.

 

Zadaniem egzaminu na koniec szóstej klasy, zwanego kompetencyjnym, jest kontrola wiedzy ucznia oraz jego umiejętności. Sprawdzian ocenia, w jakim stopniu dziecko opanowało pisanie, czytanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

 

tablica

 

 

Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

 

W przypadku wyboru gimnazjum spoza rejonu czy szkół prywatnych wynik sprawdzianu ma wpływ na to, czy uczeń zostanie przyjęty do szkoły. Jeśli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w swoim rejonowym gimnazjum, to liczba uzyskanych przez niego punktów nie decyduje o przyjęciu do szkoły.

 

Dlatego wybór szkoły podstawowej czy gimnazjum to bardzo ważna decyzja dla mieszkańców Chotomowa, szczególnie dla tych, którzy od niedawna są wśród naszej społeczności.

 

 

Każdy z rodziców podejmujących decyzję przeprowadzenia się do naszej gminy zastanawia się jaką szkołę wybrać dla swojego dziecka…? Jaka jest szkoła w naszej miejscowości, jakie ma osiągnięcia, jaki jest procent zdających egzamin kompetencyjny? Czy wybrać szkołę w Chotomowie, Legionowie, a może w Warszawie…?

 

 

Jeśli ktoś do tej pory uważał, że Szkoła Podstawowa w Chotomowie to:


„słaba, prowincjonalna, wiejska szkółka” – to grubo się pomylił.

 


tarcza szkoły

 

Średnia z egzaminu kompetencyjnego w Chotomowie jest znacznie wyższa niż w kraju i województwie mazowieckim, co ciekawe jest wyższa niż w szkołach publicznych w Legionowie.

 

W ubiegłym roku nasza szkoła okazała się najlepsza wśród wszystkich szkół publicznych w Powiecie! Średnia wyników kwietniowego sprawdzianu dla szóstoklasistów, to 27,11 pkt. na 40 możliwych. Dla porównania wyniki średniej krajowej z egzaminu kompetycyjnego to 22,60 pkt., średnia województwa mazowieckiego – 23,85, średnia powiatu legionowskiego – 24,80, średnia w Szkole Podstawowej w Chotomowie to 27,11.

 

W ubiegłym roku najlepsze wyniki w Polsce w sprawdzianach na koniec szkoły podstawowej zanotowały małe szkoły niepubliczne i społeczne, gdzie liczba uczniów w klasie jest niewielka (od kilku do kilkunastu osób), gdzie nauczyciele dobrze znają problemy szóstoklasistów w przyswajaniu wiedzy.  Potrafią dostosować naukę do możliwości i potrzeb każdego ucznia.  Podobnie było w Legionowie – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II uzyskała średnią 33,4 pkt., a Społeczna Szkoła Podstawowa SP nr 35 im. Noblistów porównywalny wynik – 32,875.

 

W 2010 r. wynik najlepszych szkół w Polsce osiągnęła szkoła w Chotomowie, która również okazała się bezkonkurencyjna w regionie i poprawiła swój ubiegłoroczny rezultat o ponad 5 %, uzyskując średnią 32,29.

 

Średnia gminy Jabłonna w br. to 29.33%,  średnia powiatu legionowskiego to 27,29.

 

W Chotomowie do egzaminu przystąpiło 58 osób. 3 uczniów uzyskało maksymalną liczbę – 40 punktów (jeden z nich jest laureatem Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego). 8 uczniów uzyskało 38-39 punktów.

 

To wspaniały wynik zaliczający naszą szkołę do elitarnego grona szkół w kraju z tak dobrym rezultatem.

 

Brawa dla szkoły w Chotomowie, gratulacje dla naszych uczniów i ich rodziców, a przede wszystkim dla  nauczycieli, którzy znów okazali się najefektywniejsi w swojej pracy ze wszystkich szkół publicznych w powiecie.

 

Z okazji zbliżających się wakacji i końca roku szkolnego składamy wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,  miłego wypoczynku  i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

 Mariusz Grzybek


zycie-chotomowa.pl

 


 

Dodatkowe informacje

Krok do Gimnazjum


Wybieramy Gimnazjum najbliżej Chotomowa


Sportowe sukcesy uczniów z naszej szkoły

Tags: