17 lipca 2019

Imieniny obchodzą dzisiaj
Aneta, Bogdan
Kategoria: Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Gmina Jabłonna, Infrastruktura, Oświata, Pierwsza strona, W naszym sąsiedztwie

Czy nowa szkoła w Chotomowie będzie tak dobra jak stara?

23 marca 2013 | Autor

 

 

Do końca roku szkolnego pozostało jeszcze kilka miesięcy, jednak już teraz rodzice dzieci, które w przyszłym roku szkolnym rozpoczną edukację, powinni wybrać szkołę dla swoich pociech.

 

My polecamy szkołę w Chotomowie.

 

Dlaczego warto wybrać szkołę w naszej miejscowości? Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotomowie to szkoła, która od lat jest w czołówce najlepszych.

„Miarą naszego szkolnego sukcesu wychowawczego i dydaktycznego będą uczniowie, którzy po latach nauki jako dorośli ludzie będą mogli stanowczo stwierdzić, że Szkoła Podstawowa im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie pomogła im stać się dobrym, kulturalnym, wykształconym i odpowiedzialnym człowiekiem, który osiąga sukcesy w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym”.

– Motto szkoły


Choć nasza szkoła obecnie jest nieduża, a na korytarzach jest ciasno, warto tu zdobywać wiedzę. Chotomów i okolicę zamieszkują głównie młodzi ludzie z dziećmi, więc zapotrzebowanie na tę placówkę jest bardzo duże, głownie za sprawą uzyskiwanych wyników. Nic dziwnego bo od lat chotomowska placówka jest jedną z najlepszych w Powiecie Legionowskim !

 

Szkoła co roku poprawia swoje rezultaty z egzaminu kompetencyjnego i osiąga wyniki najlepszych szkół w Polsce, wprowadzając ją do elitarnego grona.

 

 

 

Średnia z egzaminu kompetencyjnego w Chotomowie jest znacznie wyższa niż w kraju i województwie mazowieckim.

 

To zasługa nie tylko nauczycieli, ale również dzieci i rodziców, którym zależy na jak najlepszych wynikach.

 

Perspektywy są jeszcze lepsze – nowa szkoła w budowie

 

 

– Miejmy nadzieję, że już niedługo poprawią się również warunki lokalowe i przed nami radosne chwile. W następnym roku planowana jest przeprowadzka do nowego, komfortowego na miarę XXI wieku budynku CEKS, na pograniczu Jabłonny i Chotomowa. Nowoczesne metody nauczania i atmosfera sprzyjająca rozwojowi uczniów na pewno będą obecne w nowych warunkach lokalowych, dlatego wszystkim zależy, aby nowa placówka, zapewniała dobry start, na początku edukacji, w dorosłe życie – informują radni Alternatywy.

 

 

Tak było niecałe dwa miesiące temu – film

 

 

 

– Miejmy nadzieję, że od września 2014 roku dzieci zaczną już uczęszczać do nowego budynku CEKS przy Kisielewskiego. Przesuwany był bowiem termin zakończenia prac budowlanych, a obowiązujący nowy ogłoszony przez Urząd, to 30 maja 2014r. Wcześniej, po zakończeniu prac i spełnieniu wszystkich wymagań,  odpowiednie instytucje, będą musiały wydać zgodę na użytkowanie, a gmina ogłosić przetarg na wyposażenie budynku szkolnego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć lekcyjnych, tak wiec czasu zostało już naprawdę niewiele – uzupełniają Monika Jezierska i Mariusz Grzybek.

 

Nowa szkoła posiadała będzie 2 kondygnacje, niedużą salę gimnastyczną ok. 420 m2.  Teren szkoły będzie ogrodzony i zagospodarowany w architekturę zieleni, oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne drogi komunikacyjne, chodniki,  parkingi, stojaki na rowery, plac zabaw i tartanowe boisko wielofunkcyjne.Jak wygląda rekrutacja dzieci do szkoły podstawowej (jeszcze starej).


 

Zapisy dzieci do klas I na rok szkolny 2013/2014 potrwają do 29 marca 2013 r.

 

Wnioski składać można w sekretariacie od poniedziałku do środy w godz. od 8:00 do 16:00, w czwartki do 18.00, a w piątek od 7.00 do 15.00 w budynku szkoły w Chotomowie. Warto zaznaczyć, że rodzice dzieci, powinni  przedstawić  akt urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego, nr ewidencyjny PESEL dziecka, a w przypadku zapisu 6 – letniego dziecka do klasy pierwszej wymagane jest zaświadczenie dyrektora przedszkola, że dziecko objęte było wychowaniem przedszkolnym w roku 2012/2013 lub pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

 

Polecamy szkołę w Chotomowie.

 

 

Tags:
Kategoria: Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Gmina Jabłonna, Infrastruktura, Oświata, Pierwsza strona, W naszym sąsiedztwie

Szkoła gminna zrównana z ziemią

10 grudnia 2012 | Autor

 

Krok do tyłu, żeby można było kontynuować prace

 

 

Budowana od kwietnia br. nowa szkoła gminna w dniu  10 grudnia „została zrównana z ziemią”.

 

Od zburzenia istniejących murów firma Polbud S.A., rozpoczęła zaniechaną w sierpniu br., przez poprzedniego wykonawcę Zambet, budowę Centrum Edukacyjno Kulturalno Sportowego – etap 1A.

 

Wady zostaną usunięte


Budowa została przerwana kilka miesięcy temu, ze względu na opóźnienia w stosunku do zaplanowanego harmonogramu robót, a przede wszystkim ze względu na nie usunięcie wad.

 

 

 

 

Dlatego  Gmina Jabłonna odstąpiła od umowy z Zambetem na budowę Centrum Edukacyjno – Sportowego w Chotomowie, po czym  ogłosiła nowy przetarg, w wyniku którego kolejnym wykonawcą szkoły, został Polbud z Bielska Podlaskiego.

 

Na tę inwestycję mieszkańcy gminy Jabłonna, czekali od lat. Najpierw były problemy z lokalizacją, później z pozyskaniem terenu pod nową szkołę oraz z finansowaniem inwestycji, a od kwietnia br. zmagamy się wykonawstwem.

 


Ze względu na stwierdzone wady izolacji poziomej u poprzedniego wykonawcy, konieczna była rozbiórka wszystkich  ścian nowej szkoły, a w kolejnym etapie nastąpi wymiana wadliwej izolacji i budowa ścian.


Trwa zagospodarowanie placu budowy


Nowy wykonawca, będzie musiał stworzyć mobilną infrastrukturę, aby móc  kontynuować  wszystkie prace w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (m.in. utwardzenie podłoża z płyt betonowych, tymczasowe ogrodzenie terenu, infrastrukturę do zapewnienia czystości, punktowe oświetlenie terenu).

 

 

Deadline w maju 2014

 

 

Zgodnie z harmonogramem, do końca br. kontynuowane będą prace stanu zerowego i parteru, a wcześniej zostaną usunięte wady, pozostawione przez poprzedniego wykonawcę.

 

 

Dla firmy Polbud S.A. z Bielska Podlaskiego wyznaczono nowy termin realizacji. W dniu 30 maja 2014 r. powinno nastąpić oddanie szkoły inwestorowi – Gminie Jabłonna.

 

Wynika z tego, że szkołę będziemy mieć rok później niż uprzednio planowano, zwiększy się za to zakres prac budowlanych o zagospodarowanie terenu dookoła szkoły i kwota realizacji zamówienia, która wzrosła o 2 mln zł. i wyniesie 13 407 000 zł.

 

 

 

Więcej szczegółów – Tutaj.

 

 

Mariusz Grzybek

Radny Alternatywy dla Chotomowa

 

 

Zobacz także:


 

– Budowa szkoły wstrzymana, Zambet opuszcza plac budowy – TUTAJ


– Kiedy nowa szkoła w Chotomowie? – TUTAJ

 

– Kanalizacji nie będzie burzliwe absolutorium dla Wójt – TUTAJ

 

Tags:
Kategoria: Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Oświata, Pierwsza strona

Wznawiają budowę szkoły w Chotomowie

10 listopada 2012 | Autor

 

Rusza CEKS – maj 2014 dead line

 


Szkoła w Chotomowie znów będzie budowana. Przetarg na kontynuowanie budowy etapu 1A wygrała firma Polbud S.A. z Bielska Podlaskiego, termin realizacji wyznaczony został na 30 maja 2014 r.


Ze względu na opóźnienia w stosunku do zaplanowanego harmonogramu robót, a przede wszystkim nie usunięcie wad przez poprzedniego wykonawcę,  Gmina Jabłonna odstąpiła od umowy z Zambetem na budowę Centrum Edukacyjno – Sportowego w Chotomowie.

 

W konsekwencji  już w sierpniu budowa szkoły nie była kontynuowana, a wykonawca opuścił „plac budowy”, pozostawiając fundamenty i część ścian zewnętrznych.

 

 

12 października ogłoszono nowy przetarg, a 30 października nastąpiło otwarcie ofert i wskazanie najniższej ceny spośród propozycji 8 firm ubiegających się o  kontynuację budowy szkoły w Chotomowie. Najniższą ceną przedstawił Polbud (13,4 mln zł) i to on został nowym wykonawcą CEKS, który z początkiem października  rozpoczął również przebudowę Kliniki Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy  Szaserów w Warszawie.

 

 

Jak podaje Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Grażyna Woźnicka – 27 listopada powinno nastąpić podpisanie umowy z firmą, a 3 grudnia spodziewane jest wejście wykonawcy na plac budowy.

 

Ze względu na stwierdzone wady izolacji poziomej, przed kontynuacją budowy, konieczne będzie wyburzenie wszystkich  ścian nowej szkoły, w celu wymiany izolacji.


Etap 1A budowy CEKS zakłada budowę szkoły podstawowej, małej sali gimnastycznej oraz pomieszczeń administracyjnych.

Budynek o wymiarach 117 m x 32 m x  11 m (dł.x szer.x wys.) będzie niepodpiwniczony i posiadał będzie 2 kondygnacje.

 

– Nowy przetarg, który wyłonił firmę Polbud został rozszerzony, o elementy które nie zostały ujęte w poprzednim tj. ogrodzenia terenu i zagospodarowania powierzchni dookoła szkoły, stworzenia stref  zieleni,  oświetlenia zewnętrznego, nawierzchni drogowych, chodników, stojaków na rowery i parkingów na terenie szkoły,  a nawet placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego – informują Mariusz Grzybek i Monika Jezierska z Alternatywy.

Nowy Inspektor Nadzoru


– Jak podaje inż. Janusz Karmel, dotychczasowy Pełnomocnik ds. budowy CEKS, a od 19. listopada nowy Inspektror Nadzoru placówki oświatowej w Chotomowie – system grzewczy będzie zastąpiony pompą ciepła, która w przyszłości powinna ograniczyć koszty eksploatacji obiektów.

– Chcąc uzyskać standard energooszczędnego oraz dążąc do pasywnego budynku, pompa ciepła w CEKS będzie współpracować z systemem rekuperacji tj. mechaniczną wentylacją nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, co zapewni kolejne oszczędności w eksploatacji. Dzięki wykorzystaniu tej technologii szkoła mieć będzie, zarówno ogrzewanie budynku, wody użytkowej, a po zintegrowaniu z system rekuperacji, chłodzenie m.in. dla teleinformatycznych punktów dystrybucyjnych i serwerowni – informuje Radny Mariusz Grzybek.

 

Nowa szkoła przy zbiegu ulic Kisielewskiego – Chotomowska – Partyzantów (w sąsiedztwie Lasu Chotomowskiego i nowych osiedli domków jednorodzinnych), łączyć będzie zachodnią i wschodnią część Chotomowa oraz obszary „nowej Jabłonny”.


Zgodnie z założeniem projektowym, wszystkie budynki składające się na CEKS powinny być  dopasowane do okolicznej architektury i będą realizowane w trzech etapach. Docelowo, stanowiąc kampus edukacyjno-kulturalno-sportowy zaaranżowany wśród osiedli.

 

 

 

Duża hala sportowa wraz domem kultury to kolejne etapy, które nie będą obecnie realizowane.

 

Bez pieniędzy, mądrego zarządzania gminą i jej majątkiem oraz odpowiedniej gospodarce finansowej, inwestycja ta w całości nie będzie możliwa do zrealizowania – komentują radni Alternatywy Monika Jezierska i Mariusz Grzybek.


„Mieszkańcy nie udźwigną jej finansowania”, jeśli gmina skutecznie nie będzie ubiegać się o środki zewnętrzne, które mogłyby  odciążyć finansowo największą inwestycję w gminie – dodają.


 

Radni Alternatywy przedstawiają zakres prac jaki powinien być dodatkowo wykonany, aby inwestycja była kompletna i bezpieczna:


Doprowadzenie kanalizacji z ul. Parkowej w Legionowie i zapewnienie wody dla nowej szkoły w Chotomowie oraz  wykonanie pozostałej infrastruktury teletechnicznej – jest wymogiem koniecznym w celu odebrania budynku.

 

Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowe zbliżenie

 

 

Konieczne zaangażowanie Powiatu


Dla poprawy bezpieczeństwa i  zachowania płynności ruchu ciągu komunikacyjnego, łączącego dwie największe miejscowości gminy tj. Chotomowa i Jabłonny z gminą Wieliszew, konieczne jest przeprojektowanie i  przebudowa  skrzyżowania ulic Partyzantów – Chotomowska z ulicą Kisielewskiego, poprzez wykonanie bezpiecznych zjazdów z ww. ulic do szkoły oraz w ulicę Kisielewskiego, a nawet  wprowadzenie ruchu okrężnego lub zapewnienie sygnalizacji świetlnej.  Będzie to oczywiście wymagało ustaleń i uzgodnień  gospodarzem drogi tj. Starostwem Powiatowym w Legionowie i jego pełnego zaangażowania (w tym finansowego) w realizację zadania – informuje Mariusz Grzybek i Monika Jezierska.

 

Rondo przy Kisielewskiego

 

 

– Za dwa lata po wybudowaniu nowej szkoły, ulica Partyzantów-Chotomowska wraz ze skrzyżowaniem przy szkole, może być jednym z najważniejszych i najbardziej obciążonych węzłów drogowych na terenie gminy, dlatego potrzebne jest stworzenie bezpiecznego, oświetlonego skrzyżowania z rondem przed szkołą, a przed tym pilne rozpoczęcie prac przygotowawczych obu jednostek samorządu terytorialnego dla osiągnięcia wspólnego celu tj. bezpieczeństwa na drodze powiatowej. Żeby to zrealizować, Starostwo w Legionowie już dziś musi rozpocząć prace projektowe i zapewnić finansowanie inwestycji, tak aby wraz z oddaniem szkoły, ulica Partyzantów – Chotomowska była przejezdna i bezpieczna dla mieszkańców – dodaje Alternatywa.


 


Ze względu na fakt, że CEKS będzie szkołą gminną, skupiającą dzieci z pobliskich miejscowości oraz generowało dodatkowy ruch, dla bezpiecznego dotarcia dzieci do szkoły:

– uzasadnione jest  doprowadzenie chodnika po prawej stronie ulicy Partyzantów jadąc w kierunku Jabłonny oraz kontynuacja  ścieżki rowerowej i chodnika do cmentarza w Jabłonnie, tak aby był możliwy bezpieczny ruch w dwie strony. Te działania są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze – informują Monika Jezierska i Mariusz Grzybek.

 

 


 

W kolejnym etapie ważna będzie też budowa ulicy Kisielewskiego przed szkołą w kierunku osiedla Hepi wraz z oświetleniem.

 

Nie bez znaczenia istotna jest również instalacja monitoringu gminnego, przy nowej szkole i skrzyżowaniu ulic Kisielewskiego – Chotomowska – Partyzantów, o co również wnioskowali Radni Alternatywy.

 

 

 

Zobacz także:


 

– Budowa szkoły wstrzymana, Zambet opuszcza plac budowy – TUTAJ


– Kiedy nowa szkoła w Chotomowie? – TUTAJ

 

– Kanalizacji nie będzie burzliwe absolutorium dla Wójt – TUTAJTags:
Kategoria: Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Gmina Jabłonna, Infrastruktura, Oświata, Pierwsza strona, W naszym sąsiedztwie

Budowa szkoły wstrzymana, Zambet opuszcza plac budowy

19 września 2012 | Autor

 

Najważniejsza inwestycja w gminie wstrzymana

 

 

Budowa nowej szkoły na ternie Gminy Jabłonna w Chotomowie oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 na Osiedlu Młodych w Nowym Dworze Mazowieckiem to dwie priorytetowe inwestycje.

 

Łączy je jedno – ten sam wykonawca firma Zambet.

 

Czy również łączą je te same problemy…?

 

Uczniowie w Szkole Podstawowej w Chotomowie nie mieszczą się, stosunek klas do ilości sal lekcyjnych jest dużo większy. Z tego powodu uczniowie na lekcje uczęszczali na zmiany.

 

Dlatego budowa nowej szkoły w Gminie Jabłonna stała się najważniejszą inwestycją.

 

 

Już dawno pozyskano działkę i pomimo zapisów w budżecie, szkoły nadal nie widać. Pierwsze prace ziemne rozpoczęły się w kwietniu br.


Firma Zambet na kwotę blisko 12 mln zł w bieżącym roku wygrała przetarg na budowę etapu Ia Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Spotowego na pograniczu dwóch największych miejscowości gminy tj. Jabłonny i Chotomowa, wcześniej w 2010 na kwotę 9 mln zł wygrała przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Maz.

 

 

Zrywają umowę z Zambetem ?

 


Przed rozpoczęciem roku szkolnego firma miała zakończyć inwestycję w pobliskim mieście, zakładała wybudowanie dwóch nowych budynków oraz wykonanie nadbudowy nad już istniejącą szkołą. W czerwcu br. budynek miał być gotowy do użytku. W maju wydział inwestycji Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Maz informaował że firma, która „buduje” również naszą szkołę nie dotrzymuje harmonogramu budowy w NDM i rozważa zerwanie umowy.


Radni Alternatywy informowali już w czerwcu na Komisji Oświaty Kultury i Sportu, że nie ma szans na dotrzymanie umowy w terminie w tym o problemach w z podobną inwestycją w Nowym Dworze Mazowieckim oraz o podjęcie stosownych działań do zaistniałej sytuacji.


Teraz z pewnością możemy powiedzieć, że nie ma żadnych szans na oddanie szkoły w terminie.

 


Co dalej z naszą szkołą…?

 


Budowa szkoły gminnej stanęła w miejscu, choć to dopiero początek inwestycji.

 

Krajobraz jest „księżycowy”. Przy ogrodzeniu nowobudowanej szkoły piętrzą się wielkie hałdy gruzu, asfaltu, betonu i różnych śmieci, które zarosły chwastami.

 

Zostały wykonane fundamenty, wylewka betonowa oraz część ścian zewnętrznych. Budynek niestety nie jest zwieńczony stropem.

 

– Szkoła w Chotomowie będzie oddana do użytku w lipcu 2013r. – informowała kilka miesięcy temu Wójt Gminy Jabłonna, podczas Komisji Oświaty Kultury i Sportu.

 

 

 

Wydaje się to jednak nieprawdopodobne, zważywszy dotychczasowe tempo wykonywanych robót na budowie i wynikające z tego opóźnienie w stosunku do harmonogramu.

 

Niezadowolona z prac firmy była Grażyna Woźnicka z Urzędu Gminy Jabłonna – Niestety muszę przyznać roboty wloką się. Firma realizuje prace niezgodnie z harmonogramem.

 

Po zatrudnieniu inżyniera Janusza Karmela, Urząd Gminy podejmuje działania odstąpienia od umowy budowy Centrum Edukacyjno–Kulturalno–Sportowego przez firmę ZAMBET z dniem 10 sierpnia.

 

 

 

 

Rezygnacja z Zambetu nie ogranicza jednak działań gminy w poszukiwaniu nowego wykonawcy.


Nowy przetarg będzie mógł nastąpić po inwentaryzacji powykonawczej (audytu z realizacji wykonanych prac przez wykonawcę) i sporządzeniu nowego kosztorysu inwestorskiego.

 

Po skutecznym wyłonieniu wykonawcy, nowa firma będzie mogła wejść na plac budowy.

 

Lokalne media tak przedstawiają obecną sytuację:

 

 

Wykonawca opuścił plac budowy w sierpniu i uważa się za pokrzywdzonego –  występuje na drogę sądową przeciwko gminie oraz składa wniosek o popełnieniu przestępstwa – informuje Goniec Lokalny.

 

Gazeta Powiatowa:

– Firma otrzymała 200 tys. zł od gminy. Oskarża urzędników o zamieszanie na budowie. – Odebrano ściany, a nie odebrano wykopów. 26 lipca odebrano połowę izolacji budynku, a za tydzień ten sam inspektor nadzoru Marian Jeleniewicz podważa własny odbiór – skarżyli się przedstawiciele wykonawcy, tłumacząc opóźnienia na budowie przez narzucenie zmian poziomu wykonania z zerowego na 30 cm i związane z tym dodatkowe prace.

 

Echo:

– Wykonawca zamierza wystąpić do prokuratury z wnioskiem o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez władze gminy poprzez poświadczenia nieprawdy, usiłowanie wyłudzenia nienależnej kwoty i braku zapłaty za wykonane roboty. Zambet zamierza także wystąpić o odszkodowanie z tytułu niewykonania prac na powierzonym obiekcie.

 

W oczekiwaniu na naszą szkołę

 


Teraz pozostaje nam czekać na ogłoszenie nowego przetargu i pilne wejście kolejnego wykonawcy na plac budowy, żeby zdążyć przed zimą z zadaszeniem budynku. Czy jest to możliwe, o tym dowiemy się wkrótce.

 

 

I etap budowy CEKS zakłada budowę szkoły podstawowej, sali gimnastycznej oraz pomieszczeń administracyjnych.

 

Budynek o wymiarach 117 m x 32 m x  11 m (dł.x szer.x wys.) będzie niepodpiwniczony i posiadał będzie 2 kondygnacje.

 

Nowa szkoła przy zbiegu ulic Kisielewskiego i Chotomowska – Partyzantów (w sąsiedztwie Lasu Chotomowskiego i nowych osiedli domków jednorodzinnych), łączyć będzie zachodnią i wschodnią część Chotomowa oraz obszary nie w pełni zabudowane „nowej Jabłonny”.

 

 

 

 

Zgodnie z założeniem projektowym, budynek szkoły powinien być  dopasowany do okolicznej architektury i nie powinien przytłaczać swoją bryłą okolicznych domów.

 

Podzielony będzie docelowo na kilka części, stanowiąc wraz z boiskami wielofunkcyjnymi, dużą halą sportową i domem kultury, kampus edukacyjno-kulturalno-sportowy zaaranżowany wśród osiedli.

 

Jest to jednak pieśń przyszłości, bo bez pieniędzy, mądrego zarządzania gminą i jej majątkiem oraz odpowiedniej gospodarce finansowej – inwestycja ta w całości nie będzie możliwa do zrealizowania.

 


„Mieszkańcy nie udźwigną jej finansowania”, jeśli gmina skutecznie nie będzie ubiegać się o środki zewnętrzne, które mogłyby  odciążyć finansowo największą inwestycję w gminie.


Tego oczekuje większość z nas, którzy interesują się tym – jak będzie wyglądało nasze życie w „małej ojczyźnie” za kilka, może kilkanaście lat.


Wykonanie nowego obiektu szkolnego na polnym ugorze, wymagać będzie dodatkowo prac adaptacyjnych terenu wokół szkoły i pieniędzy.

 

Konieczne jest wykonanie zjazdów z ulicy Partyzantów, dla zachowania płynności ruchu na tej drodze.

 

W kolejnym etapie  budowa ulicy Kisielewskiego przed szkołą w kierunku osiedla Hepi wraz z oświetleniem i zjazdami do szkolnych parkingów.

 

 

Przed tym doprowadzenie wodociągu i kanalizacji z ul. Parkowej w Legionowie oraz  wykonanie pozostałej infrastruktury teletechnicznej.

 

Mieszkańcy również liczą, że powstanie tam chotomowski Orlik.

 

Ze względu na fakt, że będzie to szkoła gminna, skupiająca dzieci z pobliskich miejscowości oraz generowała dodatkowy ruch, dla bezpiecznego dotarcia dzieci do szkoły:

uzasadnione wydaje się doprowadzenie chodnika po prawej stronie ulicy Partyzantów jadąc w kierunku Jabłonny.

 

 

Należy również przeanalizować z gospodarzem drogi – Starostwem Powiatowym w Legionowie, czy skrzyżowanie ul. Partyzantów-Chotomowaska z ul. Kisielewskiego nie będzie wymagało w niedalekiej przyszłości przebudowy i wprowadzenia ruchu okrężnego lub wprowadzenia sygnalizacji świetlnej dla poprawy bezpieczeństwa ruchliwego ciągu komunikacyjnego, łączącego dwie największe miejscowości naszej gminy z gminą Wieliszew, a pośrednio z Legionowem.

 

To wszystko kosztuje, a skąd zapewnić finansowanie?

 

Oczywiście trzymamy kciuki za gminę, żeby jej się udało, bo każdy życzy jak najlepiej naszej miejscowości i całej „naszej małej ojczyźnie”.

 

 

 

Mariusz Grzybek


Zdjęcia z placu budowy CEKS – wykonane 31.08.12 (Życie Chotomowa)

 

 

Zobacz także:

 

– Kiedy nowa szkoła w Chotomowie? – TUTAJ


– Kanalizacji nie będzie…? Burzliwe absolutorium dla Wójt! – TUTAJ

 


Tags: ,
Kategoria: Artykuł główny, Chotomów, Gmina Jabłonna, Infrastruktura, Oświata, W naszym sąsiedztwie

Kiedy nowa szkoła w Chotomowie ?

31 sierpnia 2011 | Autor

 

Zajęcia w nowej szkole przy ulicy Kisielewskiego w 2013r. …?

 

zwycieski_projekt.jpg


Zgodnie z informacją uzyskaną od Wójt podczas Komisji Oświaty Kultury i Sportu

 

–  zajęcia w nowej szkole mają rozpocząć za dwa lata (Etap 1a), czyli we wrześniu 2013 roku!


Etap 1a to szkoła podstawowa „okrojona” o część gastronomiczną.

 

Będzie w niej: mała sala gimnastyczna, 28 klas lekcyjnych, 2 pokoje nauczycielskie, teleinformatyczny punkt dystrybucyjny, kotłownia, sanitariaty, szatnie, ciągi komunikacyjne.

 

Ta część inwestycji ma nas kosztować ok. 18,5 mln zł i będzie finansowana z zaciągniętych finansowych instrumentów dłużnych tj. obligacji, które gmina będzie spłacać do 2021 r.

 

Do czasu rozpoczęcia prac musi być podłączona energia, doprowadzona kanalizacja z Legionowa od ul. Parkowej (wreszcie możliwe !) oraz wybudowana stacja uzdatniania wody dla Chotomowa przy ul. Partyzantów, do której będzie podłączona nowa szkoła.

 

Oczywiście bardzo byśmy chcieli aby w 2013 był „deadline” dla urzędu dla tego etapu inwestycji.

 

Brzmi to jednak mało realistycznie, zważywszy na fakt, że od dwóch lat w miejscu przeznaczonym na szkołę na razie „jest ściernisko”.

 

Będziemy sprawdzać czy były to tylko słowa, czy realne możliwości Urzędu  Gminy.

 

 

Oczywiście będziemy trzymać kciuki za dotrzymanie ww. terminów, bo wszystkim zależy aby nowa szkoła gminna rozpoczęła funkcjonowanie jak najszybciej.

 

 

 

Mariusz Grzybek

Radny Alternatywy dla Chotomowa

 

 

Tags:
Kategoria: Chotomów, Oświata

Koncepcja dla Chotomowa

25 sierpnia 2009 | Autor


Po koniec maja w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie zaprezentowane zostały projekty Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego, które miałoby powstać w Chotomowie.


Na początku bieżącego roku gmina Jabłonna ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego. Ogłoszenie spotkało się z nadspodziewanie dużym odzewem – na konkurs wpłynęło aż 25 projektów, spośród których komisja konkursowa wyłoniła zwycięską pracę. Jej autorami jest zespół projektowy 90 Architekci s.c. – Zależało nam na tym, aby kompleks był bezpieczny, funkcjonalny, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i atrakcyjny. Zwycięski projekt, w którym przeważają bryły, najbardziej naszym zdaniem odpowiada duchowi wioski szkolnej która ma powstać. – wyjaśnił Stanisław Stefanowicz, przewodniczący komisji konkursowej.zwycieski_projekt.jpg

Zwycięski projekt

 


W skład przyszłego centrum wejdzie hala sportowa, której zaplecze zostało podzielone na dwie części (pierwszą związaną z działalnością szkolną oraz drugą związaną z działalnością środowiskową, do której zaplanowano zewnętrzne wejście), szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka, zespół gastronomiczny, aula oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Koncepcja „wioski szkolnej” zakłada także budowę kilku wielofunkcyjnych boisk. Kompleks ma zostać zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Partyzantów z ul. Kisielewskiego w Chotomowie.


Budowa centrum będzie odbywać się etapami. Najpierw powstać ma szkoła podstawowa wraz z zespołem gastronomicznym i aulą, a w kolejnych latach gimnazjum z częścią sportową, dom kultury i na samym końcu zespół boisk sportowych.


Źródło: Gmina Jabłonna

Tags: