30 września 2020

Imieniny obchodzą dzisiaj
Wera, Honoriusz

Przedszkole Gminne

 

 

Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Chotomowie na rok szkolny 2010/2011


HARMONOGRAM REKRUTACJI


Od 9 do 19 marca 2010 r. – potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2009/10


Od 9 do 31 marca 2010 r. – wydawanie i składanie „Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola” w sekretariacie przedszkola,


Wniosek wypełnia rodzic (prawny opiekun) dziecka.
Wymagane dokumenty: potwierdzające datę urodzenia dziecka.
Druk wniosku można pobrać w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy Jabłonna.


31 marca 2010 r. godz. 18.00 zakończenie przyjmowania kart
9 kwietnia – posiedzenie komisji rekrutacyjnej
9 kwietnia 2010 r. godz. 16.00 – wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia
od 12 do 14 kwietnia 2010 r. – składanie odwołań od decyzji komisji do dyrektora przedszkola
od 12 do 19 kwietnia 2010 r. – pisemne potwierdzenie woli korzystania z usług przedszkola przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia
20 kwietnia 2010 r. – rozpatrzenie odwołań
20 kwietnia 2010 r. godz. 16.00 – wywieszenie list dzieci przyjętych po rozpatrzeniu odwołań


Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2009/10 potwierdzają wolę korzystania z usług przedszkola.


ZASADY REKRUTACJI


W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy Jabłonna według niżej podanych kryteriów:


1. dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego
2. dzieci pięcioletnie
3. dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
4. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
5. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
6. rodzeństwo dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Chotomowie
7. dzieci obojga rodziców pracujących.


Strony: 1 2