22 stycznia 2021

Imieniny obchodzą dzisiaj
Anastazy, Wincenty

Wnioski 2011-2014

 

 

Wnioski i Interpelacje Radnych Alternatywy w latach 2011-2014

 
 

interpelacja_Alternatywy2

Nasze starania


 
 

2011 rok

 

 1. – Interpelacja – Zaniedbań dot. budowy ciagu pieszo-rowerowego – TUTAJ
 2. – Interpelacja – Działalność polityczna urzędnika gminy – TUTAJ
 3. – Interpelacja – Niskie wykorzystanie funduszy_unijnych w Gminie Jabłonna – TUTAJ
 4. – Interpelacja – Brak zakończenia oświetlenia ulicy Księżycowej – TUTAJ
 5. – Interpelacja – Brak zakończenia budowy ciągu drogowego zachodniego Chotomowa – TUTAJ
 6. – Reinterpelacja_dot. zakończenia ciągu zachodniego Chotomowa – TUTAJ
 7. – Reinterpelacja dot. braku zakończenia budowy ul. Księżycowa – TUTAJ
 8. – Reinterpelacja_powtarzające_nazwy_ulic – TUTAJ
 9. – Wniosek – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – TUTAJ
 10. – Wniosek – wprowadzenie Systemu Powiadamiania w Gminie Jabłonna – TUTAJ
 11. – Wnioski do budżetu_2012_final – TUTAJ

 

2012 rok

 

 1. – Interpelacja  dot. odwodnienia ul. Wesołej – TUTAJ
 2. – Wniosek  dot. powstania parku rekreacyjnego w Chotomowie – TUTAJ
 3. – Wniosek dot. prowadzonych spraw sądowych, których stroną jest Gmina Jabłonna – TUTAJ
 4. – Wniosek dot. przygotowań do powstania szkoły w budynku przedszkola Bajkowy Dom – TUTAJ
 5. – Wnioski do budżetu_2013_final – TUTAJ

 

2013 rok

 

 1. – Wniosek – Starostwo dot. budowy kolejnego odcinka ścieżki rowerowej (zmiany) – TUTAJ
 2. – Interpelacja dot. powstania Gimnazjum w budynku obecnej szkoły podstawowej – TUTAJ
 3. – Wniosek_dot. montażu barierek przy ul. Jasnej – TUTAJ
 4. – Interpelacja – Zapewnienia przejezdności ul. Świetlistej – TUTAJ
 5. – Interpelacja – dot. realizacji brakującego odcinak ul. Księżycowej – TUTAJ
 6. Petycja do Starosty Legionowskiego dot. ronda Partyzantów-Kisielewskiego – TUTAJ
 7. – Wniosek dot. budowy chodnika wzdłuż ul. Promiennej – TUTAJ
 8. – Interpelacja dot. poszerzenia skrzyżowania ul.  Bagienna-Partyzantów – TUTAJ
 9. – Wniosek dot. komunikacji lokalnej – TUTAJ
 10. – Środków wydatkowanych na kanalizację PIV i PV – TUTAJ
 11. – Interpelacja_dot. organizacji transportu zbiorowego do PKP Legionowo – TUTAJ
 12. – Reinterpelacja dot. negocjacji z ZTM w sprawie przystanków na trasie autobusu nr 741 – TUTAJ
 13. – Wniosek dot. budowy pawilonu usługowo-handlowego w Chotomowie – TUTAJ
 14. – Interpelacja_organizacja ruchu na ciągu zachodniego Chotomowa – TUTAJ
 15. – Interpelacja_dot. wprowadzenia w życie transparentności wydatków gminnych – TUTAJ
 16. – Interpelacja dot. jakości taboru autobusu 741 oraz likwidacja przystanków – TUTAJ

 

2014 rok

 

 1. – Rondo_im. Polikarpa Wróblewskiego – TUTAJ