13 grudnia 2017

Imieniny obchodzą dzisiaj
Lucja, Otylia

Wnioski 2011-2014

 

 

Wnioski i Interpelacje Radnych Alternatywy w latach 2011-2014

 
 

interpelacja_Alternatywy2

Nasze starania


 
 

2011 rok

 

 1. - Interpelacja – Zaniedbań dot. budowy ciagu pieszo-rowerowego - TUTAJ
 2. - Interpelacja – Działalność polityczna urzędnika gminy - TUTAJ
 3. - Interpelacja – Niskie wykorzystanie funduszy_unijnych w Gminie Jabłonna - TUTAJ
 4. - Interpelacja – Brak zakończenia oświetlenia ulicy Księżycowej - TUTAJ
 5. - Interpelacja – Brak zakończenia budowy ciągu drogowego zachodniego Chotomowa - TUTAJ
 6. - Reinterpelacja_dot. zakończenia ciągu zachodniego Chotomowa - TUTAJ
 7. - Reinterpelacja dot. braku zakończenia budowy ul. Księżycowa - TUTAJ
 8. - Reinterpelacja_powtarzające_nazwy_ulic – TUTAJ
 9. - Wniosek – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - TUTAJ
 10. - Wniosek – wprowadzenie Systemu Powiadamiania w Gminie Jabłonna – TUTAJ
 11. - Wnioski do budżetu_2012_final - TUTAJ

 

2012 rok

 

 1. - Interpelacja  dot. odwodnienia ul. Wesołej - TUTAJ
 2. - Wniosek  dot. powstania parku rekreacyjnego w Chotomowie - TUTAJ
 3. - Wniosek dot. prowadzonych spraw sądowych, których stroną jest Gmina Jabłonna - TUTAJ
 4. - Wniosek dot. przygotowań do powstania szkoły w budynku przedszkola Bajkowy Dom - TUTAJ
 5. - Wnioski do budżetu_2013_final - TUTAJ

 

2013 rok

 

 1. - Wniosek – Starostwo dot. budowy kolejnego odcinka ścieżki rowerowej (zmiany) - TUTAJ
 2. - Interpelacja dot. powstania Gimnazjum w budynku obecnej szkoły podstawowej – TUTAJ
 3. - Wniosek_dot. montażu barierek przy ul. Jasnej – TUTAJ
 4. - Interpelacja – Zapewnienia przejezdności ul. Świetlistej - TUTAJ
 5. - Interpelacja – dot. realizacji brakującego odcinak ul. Księżycowej – TUTAJ
 6. - Petycja do Starosty Legionowskiego dot. ronda Partyzantów-Kisielewskiego - TUTAJ
 7. - Wniosek dot. budowy chodnika wzdłuż ul. Promiennej – TUTAJ
 8. - Interpelacja dot. poszerzenia skrzyżowania ul.  Bagienna-Partyzantów - TUTAJ
 9. - Wniosek dot. komunikacji lokalnej - TUTAJ
 10. - Środków wydatkowanych na kanalizację PIV i PV - TUTAJ
 11. - Interpelacja_dot. organizacji transportu zbiorowego do PKP Legionowo - TUTAJ
 12. - Reinterpelacja dot. negocjacji z ZTM w sprawie przystanków na trasie autobusu nr 741 - TUTAJ
 13. - Wniosek dot. budowy pawilonu usługowo-handlowego w Chotomowie – TUTAJ
 14. - Interpelacja_organizacja ruchu na ciągu zachodniego Chotomowa - TUTAJ
 15. - Interpelacja_dot. wprowadzenia w życie transparentności wydatków gminnych - TUTAJ
 16. - Interpelacja dot. jakości taboru autobusu 741 oraz likwidacja przystanków - TUTAJ

 

2014 rok

 

 1. - Rondo_im. Polikarpa Wróblewskiego - TUTAJ