Chotomów - Życie Chotomowa - » Wnioski 2007

26 stycznia 2021

Imieniny obchodzą dzisiaj
Tymoteusz, Michal

Wnioski 2007


Inicjatywy mieszkańców


Alternatywa dla ChotomowaInterpelacje i wnioski w 2007 roku –  PDF format

 I.  Oświata – wykup gruntów pod budowę Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chotomowie


 1. Podjęcie jak najszybszych działań w celu wykupu gruntów pod budowę Gimnazjum
  w Chotomowie
  (zrealizowano)
 2. Zaproponowanie ostatecznej lokalizacji dla nowej szkoły w Chotomowie (zrealizowano)


II.  Rekreacja – tworzenie ogólnodostępnego placu zabawa dla dzieci w Chotomowie


 1. Przeznaczenie części terenu zielonego przy Przedszkolu w Chotomowie, na stworzenie
  ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci
  (zrealizowano)


III. Budowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych, pozyskiwanie gruntów pod budowę


 1. Budowy chodników wzdłuż ulic Partyzantów-Chotomowska oraz wzdłuż ulicy Kolejowej
 2. Reinterpelacja o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego uregulowania gruntów
  wzdłuż ulicy Księżycowej w celu budowy drogi
  (zrealizowano)
 3. Podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego uregulowania gruntów na odcinku
  drogi od ul. Małej Bis do Osiedla Ekologicznego
  (zrealizowano)
 4. Wyznaczenie i budowę drogi dojazdowej do wiaduktu nad torami klejowymi omijającej centrum
  Chotomowa
 5. Podjęcie działań mających na celu połączenie Chotomowa z Legionowem ulicą Kisielewskiego
  oraz wzdłuż obszaru scaleniowego w Jabłonnie z ulicą Parkową w Legionowie
  (zrealizowano)
 6. Utwardzenia ulicy Podleśnej w Chotomowie (zrealizowano)
 7. Podjęcie rozmów z Wiceprezydentem m. st. Warszawa w celu przebudowy odcinka pomiędzy
  nowo budowaną obwodnicą Jabłonny, a dwupasmówką w Warszawie
  (zrealizowano)


IV. Pozyskiwanie Środków Unijnych – aktywizacja działań Urzędu Gminy


 1. Informacji nt. działania Zespołu ds. Pozyskiwania i Wdrażania Funduszy Unijnych oraz
  tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Jabłonna,
 2. Uruchomienie Zespołu ds. Pozyskiwania i Wdrażania Funduszy Unijnych w Urzędzie Gminy
  Jabłonna
  (zrealizowano)


V.  Plany inwestycyjne oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


 1. Informacji nt. działania Zespołu ds. Pozyskiwania i Wdrażania Funduszy Unijnych oraz
  tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Jabłonna,
 2. Weryfikacji WPI (Wieloletniego Planu Inwestycyjnego) oraz SRG (Strategii Rozwoju Gminy) (zrealizowano)
 3. Pilne przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  dla Chotomowa i wszystkich obszarów naszej gminy
  (zrealizowano w  zachodniej cz. Chotomowa VI 2007, w trakcie przygotowania wschodnia część Chotomowa)


Alternatywa dla Chotomowa