26 stycznia 2021

Imieniny obchodzą dzisiaj
Tymoteusz, Michal

Wnioski 2010

Inicjatywy mieszkańców


Alternatywa dla Chotomowa

 


Interpelacje i wnioski w 2010 roku –  PDF format

   1. Zapewnienia przejezdności dróg gminnych w Chotomowie po opadach śniegu.
  2. Paraliżu komunikacyjnego Chotomowa i Dąbrowy Chotomowskiej.
  3. Oświetlenia ul. Obr. Modlina na istniejących słupach energetycznych.
  4. Zachowania w mpzp wschodniej części Chotomowa połączenia ul. Piusa z ul. Partyzantów, zgodnie ze studium uwarunkowań przestrzennych.
  5. Dokończenia budowy ciągu drogowego zachodniego Chotomowa oraz budowy chodnika wzdłuż ul. Żeligowskiego do Gminnego Przedszkola w Chotomowie. – zrealizowano chodnik do przedszkola
  6. Budowy wielofunkcyjnych boisk w Chotomowie – Orlik. zgłoszono do „Planu odnowy miejscowości Chotomóww celu uzyskania dotacji z PROW – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

jest to część inicjatyw z 2010r, po zmianie formatu, będą sukcesywnie zamieszczane na tej stronie


Alternatywa dla Chotomowa


– punkt drugi został przygotowany przez wszystkich radnych z Chotomowa