26 stycznia 2021

Imieniny obchodzą dzisiaj
Tymoteusz, Michal

Wnioski 2009

Inicjatywy mieszkańców


Alternatywa dla Chotomowa

 


Interpelacje i wnioski w 2009 roku –  PDF format

 I. Budowa i naprawy dróg, chodników, oświetlenia, pozyskiwanie gruntów pod budowę


 1. Przebudowy skrzyżowania ul. Bagiennej z Partyzantów w centrum Chotomowa
 2. Realizacji dróg w ramach „Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych” (Modlińska, Kisielewskiego, dokończenie ciągu drogowego zachodniego Chotomowa) (zrealizowano ul. Modlińska)
 3. Przejęcia przez Powiat drogi łączącej Legionowo z Gminą Jabłonna i zgłoszenia jej do realizacji w ramach „Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych”.
 4. Braku realizacji inwestycji w Chotomowie zapisanych w budżecie.
 5. Ustanowienia mpzp dla wschodniej części Chotomowa.
 6. Modernizacji oświetlenia ul. Żeligowskiego (zrealizowano)
 7. Zmiany przebiegu zjazdu z wiaduktu w Chotomowie
 8. Wykonania wykazu utwardzonych i oświetlonych ulic w gminie Jabłonna.
 9. Porządkowania odcinka ciągu drogowego zachodniego Chotomowa (zrealizowano)
 10. Wykonania utwardzenia ul. Obrońców Modlina (zrealizowano do ul. Księżycowej)
 11. Zagospodarowania terenów w centrum Chotomowa     (droga do cmentarza)
 12. Parkingu wraz z oświetleniem przed kościołem oraz realizację drogi oznaczonej w mpzp – 5KL od ul. Partyzantów do ul. Kościelnej
 13. Zagospodarowanie wyspy przed pętlą autobusową i ronda wraz z architekturą zieleni (zrealizowano na rondzie)
 14. Wykonania oświetlenia ul. Obrońców Modlina na istniejących słupach.
 15. Pozyskania dodatkowego gruntu pod nową szkołę w Chotomowie
 16. Wykonania dojazdu z ul. Obr. Modlina w ul. Księżycową. (zrealizowano)


II. Oświata


 1. Zapewnienia basenu dla uczniów klas II w Szkole Podstawowej w Chotomowie (zrealizowano)
 2. Utworzenia wielofunkcyjnych boisk w Chotomowie na terenie pozyskanym pod nową szkołę
 3. Pozyskania dodatkowego gruntu pod nową szkołę w Chotomowie


III.  Komunikacja


 1. Wprowadzenia bezpośredniego połączenia autobusowego – linią komunikacji miejskiej – Warszawa – Chotomów – Warszawa (zrealizowano)


IV. Bezpieczeństwo


 1. Zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w centrum Chotomowa – system monitoringu
 2. Poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez instalację luster drogowych (Podleśna, Partyzantów) (zrealizowano ul. Podleśna)
 3. Ograniczenia prędkości na ul. Kościelnej.
 4. Odłowu dzików z terenu Chotomowa.
 5. Wprowadzenie znaków drogowych droga z pierwszeństwem przejazdu wzdłuż ciągu drogowego zachodniego Chotomowa


V.  Inne


 1. Utworzenia Helpdesku (Biura Interwencji Gminy Jabłonna z infolinią dla mieszkańców)
 2. Wprowadzenia uchwały dot. (transparentności radnych) zawierania umów przez gminę Jabłonna z radnymi gminy Jabłonna.


Alternatywa dla Chotomowa