26 stycznia 2021

Imieniny obchodzą dzisiaj
Tymoteusz, Michal

Wnioski 2008

Inicjatywy mieszkańców


Alternatywa dla Chotomowa

 


Interpelacje i wnioski w 2008 roku –  PDF format

 I. Budowa i naprawy dróg, chodników, oświetlenia, pozyskiwanie gruntów pod budowę


 1. Podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego uregulowania gruntów
  wzdłuż ulicy Księżycowej w celu budowy drogi do Osiedla Ekologicznego
  (zrealizowano)
 2. Wyegzekwowanie napraw drogowych wzdłuż ulic: Bagienna, Księżycowa, Promienna
 3. Podjęcie działań mających na celu połączenie Chotomowa z Legionowem ulicą Kisielewskiego
  oraz wzdłuż obszaru scaleniowego w Jabłonnie z ulicą Parkową w Legionowie
  (zrealizowano połączenie przez ul. Kisielewskiego)
 4. Doświetlenia parkingu przy Szkole Podstawowej w Chotomowie
 5. Podjęcia działań w celu budowy parkingu przy Kościele w Chotomowie
 6. Wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych przez ul. Partyzantów przy ul. Bagiennej


II. Ekologia i środowisko


 1. Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Jabłonna w kolejnym roku (zrealizowano)


III.  Komunikacja


 1. Stworzenia połączenia Chotomowa z Warszawą linią autobusową ZTM (zrealizowano)
 2. Uregulowania powielających się nazw ulic w Chotomowie (zrealizowano tylko ul. Ekologiczną d. Żeligowskiego i Tulipanową d. Mała Bis)


IV. Bezpieczeństwo


 1. Zamontowanie barierek wzdłuż rowów betonowych przy ul. Jasnej (zrealizowano)

V.  Inne


 1. Stworzenia przy Urzędzie Gminy Jabłonna miejsc na flagę Unii Europejskiej, państwową i gminy (zrealizowano)
 2. Stworzenia hotspotu z bezprzewodowym dostępem do internetu dla klientów i i gości Urzędu Gminy Jabłonna (zrealizowano)

Alternatywa dla Chotomowa