22 stycznia 2021

Imieniny obchodzą dzisiaj
Anastazy, Wincenty

Kanalizacja – Jak podłączyć nieruchomość?

 

 

#Kanalizacja #sewerage_system Informacja w sprawie możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji zbiorczej, terenów za CEKS w Chotomowie. Pozdrawiam Mariusz Grzybek Proszę również o zazpoznaie się z procedurą: http://www.zycie-chotomowa.pl/2018/03/14/jak-podlaczyc-nieruchomosc-do-kanalizacji/

Opublikowany przez Mariusz Grzybek 18 marca 2018

 

Poniżej procedura przyłączeniowa i szczegółowe informacje:

 

Szanowni Państwo

 

 

Dobiega końca budowa pięciokilometrowego odcinka kanalizacji ulic przyległych do CEKS, to jest ulic: Partyzantów, Serdeczna, Życzliwa, Szafirowa, Jasna, Gwiaździsta, Szczęśliwa, Tęczowa, Wesoła, Pogodna, w tym krótki odcinek ul. Radosnej przy lesie.

 

Prace mają półroczne opóźnienie, pozostało jeszcze odtwarzanie ulic, niemniej już dziś można rozpocząć procedurę podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

 

Przygotowałem dla Państwa krótką instrukcję „Jak podłączyć nieruchomość do kanalizacji zbiorczej”. Mam nadzieję, że będzie ona pomocna dla Was.

 

Zachęcam do podłączenia nieruchomości. W przypadku pytań służę pomocą.

 

 

 

Mariusz Grzybek

Radny gminy Jabłonna

 

 

 

JAK PODŁĄCZYĆ NIERUCHOMOŚĆ DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

 

 

Procedura jak podłączyć budynek do kanalizacji

 

FORMALNOŚCI DO ZAŁATWIENIA:

 

1. Zgromadzić dokumenty niezbędne do wykonania przyłącza tj.:

 

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości

 

b) złożyć wniosek „o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej” Wniosek_1 TUTAJ). Wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny składamy w recepcji Urzędu Gminy (ul. Modlińska 152). Wnioski już możemy składać!

 

Pamiętajmy!

– Nie wykonujemy żadnych projektów przyłącza i

– Nie dostarczamy mapy sytuacyjno – wysokościowej.

 

BUDOWA PRZYŁĄCZA

NA PODSTAWIE WYDANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH:

 

1. Znaleźć wykonawcę przyłącza kanalizacyjnego – zlecić budowę przyłącza kanalizacyjnego (przykanalika) po realizacji pkt.2

 

2. Zgłosić zamiar rozpoczęcia robót w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy (przed przystąpieniem do robót budowlanych tel. 767 33 86/82) składając zawiadomienie (co najmniej trzy dni przed) o terminie rozpoczęcia robót związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego. Wniosek_2 – TUTAJ.

 

3. Wykonać przyłącze kanalizacyjne

 

4. Zainstalować liczniki wody – Odbiór ścieków będzie rozliczany na podstawie zużytej wody, dlatego konieczne jest zainstalowanie licznika wody (jeden lub dwa zależności od posiadanej instalacji). W wydanej decyzji ws. warunków technicznych pkt. 1b, będą określone m.in. te kwestie.

 

5. Odbiór techniczny przyłącza Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego (przed zasypaniem!) należy zgłosić wykonane przyłącze do odbioru technicznego Zgłoszenie_3 – TUTAJ oraz zgłosić „włączenie przyłącza do sieci kanalizacyjnej Zgłoszenie_4 – TUTAJ. (Oba zgłoszenia składamy w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy).

 

6. Zlikwidować szambo – Posiadając doprowadzoną kanalizację do posesji nie wolno odprowadzać ścieków sanitarnych z budynku do szamba. Szambo należy zlikwidować lub zasypać po włączeniu przyłącza do sieci kanalizacyjnej.

 

7. Przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą po wykonywaniu przyłącza (najlepiej zlecić to wcześniej wykonawcy naszego przyłącza (pkt. 1 Budowy przyłącza), przez co koszty powinny być niższe)).

 

8. Podpisanie umowy świadczenia usług na odprowadzanie ścieków – Po pozytywnym odbiorze końcowym, ze sporządzoną inwentaryzacją geodezyjną należy dokonać formalności związanych z podpisaniem umowy na odprowadzanie ścieków w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jabłonna (WGK UGJ) – uzgodnić z WGK, tel. 767 33 86/82.

 

 

Schemat blokowy podłączenia nieruchomości do kanalizacji

 

 

Schemat blokowy

 

Wnioski do pobrania:

 

Wniosek_1 – Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

 

Wniosek_2 – Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót

 

Zgłoszenie_3 – Zgłoszenie wykonanego przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego do odbioru technicznego

 

Zgłoszenie_4 – Zgłoszenie włączenia przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

 

Lista firm realizująca prace wod-kan pozyskana z PWK Legionowo

 

Wykonawcy_wod_kan – TUTAJ