22 stycznia 2021

Imieniny obchodzą dzisiaj
Anastazy, Wincenty

Dom dziecka

Dom Dziecka w Chotomowie przy ul. Piusa 69Dom Dziecka w Chotomowie


ul. Piusa 69

05-123 Chotomów


tel./fax  772-62-27

e-mail: domdziecka@domdzieckachotomow.pl


Dyrektor placówki:


s. Joanna Bodzak
Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie


to niepubliczna wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej prowincji łódzkiej przeznaczona dla 30 wychowanków w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat. Wychowankowie mieszkają w dwóch odrębnych budynkach. Budynek główny zajmuje grupa socjalizacyjna , natomiast dom przy wieździe na posesję placówki zajmuje grupa interwencyjna i wychowankowie usamodzielniający się.


Celem Domu Dziecka jest zapewnienie opieki i wychowania dzieci i młodzieży pozbawionej trwale lub okresowo opieki rodziny własnej, dla których nie znaleziono możliwości wychowania w rodzinie. Działalność opiekuńczo-wychowawcza placówki oparta jest na wierze w Boga, na wartościach chrześcijańskich oraz na wskazaniach wychowawczych Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. bł. Edmunda Bojanowskiego. Dom Dziecka zapewnia wychowankom: warunki do integralnego rozwoju osobowego, pomoc w nauce i usamodzielnianiu, troskę o zdrowie i rozwój fizyczny, tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, warunki do wykonywanie praktyk religijnych, utrzymywanie kontaktu z rodziną własną, wsparcie i pomoc byłym wychowankom. Organizacja pracy w placówce zmierza do stworzenia rodzinnej atmosfery, w której personel towarzyszy wychowankom we wzrastaniu osobowym, rozwoju psychofizycznym, emocjonalnym i duchowym, kompensując brak domu rodzinnego. Piorytetowym zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanków do przyszłych zadań życiowych, pomoc w zdobywaniu kultury osobistej i umiejętności współżycia w społeczeństwie, a także diagnoza psychologiczna i pedagogiczna. Opieka nad wychowankami zorganizowana jest w 4 grupach wychowawczych. Grupy wychowawcze funkcjonują jako odrębne „rodzinki” , maja charakter koedukacyjny i korzystają z odrębnych pomieszczeń. Tworzeniu rodzinnej atmosfery w Domu Dziecka sprzyja mała ilość wychowanków i warunki lokalowe w dwóch odrębnych budynkach, a także duży ogród z wydzielonym placem zabaw dla najmłodszych i boiskiem sportowym dla starszych wychowanków. Dla najstarszych wychowanów stworzono mieszkanie usamodzielnienia , mieszczące się na parterze budynku przy wieździe na posesję placówki.źródło: www.domdzieckachotomow.plJeśli chcesz wesprzeć dom dziecka w Chotomowie podajemy nr konta bankowego:


PKO BP 68102010130000010201297068Inną formą wsparcia dzieci jest możliwość przywiezienia ubrań  i zabawek.Otwórzmy serca, pomóżmy dzieciom z domu dziecka w Chotomowie.
Jak dojechać do Domu Dziecka w Chotomowie:
Wyświetl większą mapę