22 stycznia 2021

Imieniny obchodzą dzisiaj
Anastazy, Wincenty
Kategoria: Artykuł główny, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Gmina Jabłonna, Infrastruktura, Ogłoszenia, Oświata

Hala sportowa na pograniczu Chotomowa i Jabłonny

2 października 2020 | Autor
CEKS z dużą halą sportową

CEKS – Na pograniczu Chotomowa i Jabłonny przy drodze powiatowej

 

Hala sportowa o powierzchni prawie 1400 m2 z możliwością dzielenia jej na 3 sale, została oddana do użytku. 

 

Na trybunach będzie mogło zasiąść ok. 200 osób.

 

To kolejny etap CEKS, po szkole podstawowej z boiskami, parkingami i terenem rekreacyjnym, który zrealizowano w latach 2012-2014, a przygotowywano od 2007r.

 

Droga do osiągnięcia tego celu była długa i czasami wyboista.

 

 

Tak rozpoczynaliśmy

 

W 2008 roku, jako członek samorządu lokalnego, zaproponowałem miejsce i charakter obiektów nowej „szkoły” w Chotomowie, nazwę obiektów, przedstawiając  jednocześnie szczegółową prezentację proponowanych założeń koncepcyjnych Centrum – Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego (CEKS) przy ulicy Partyzantów i Kisielewskiego, na pograniczu Jabłonny i Chotomowa. Zostały ona przyjęte przez całą radę gminy kadencji 2006-2010 i wójt Olgę Muniak, która rozpoczęła główny proces inwestycyjny najważniejszych obiektów CEKS.

 

Założenia dla CEKS

 

Zaproponowałem, wówczas aby nowa szkoła, a raczej „Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowe” zaprojektować tak, aby w przyszłości był to spójny, użyteczny dla mieszkańców kompleks, który można będzie realizować etapowo, w miarę możliwości finansowych. Dlatego wnioskowany przeze mnie CEKS składać się z:

  • Gminnej szkoły podstawowej z salą sportową – zrealizowano do 2014r.

  • Gminnego gimnazjum – zrealizowany projekt, oczekuje na kolejny etap

  • Pełnowymiarowej hali sportowej – zrealizowano obecnie

  • Młodzieżowego Domu Kultury z aulą widowiskową – zrealizowany projekt, oczekuje na kolejny etap

  • Terenów otwartych dla boisk sportowych – zrealizowano do 2014r.

  • Parkingów, oświetlenia i pozostałej infrastruktury towarzyszącej (wodociąg, kanalizacja, itp.), likwidację naziemnej linii średniego napięcia – zrealizowano do 2014r.

W ww. prezentacji i planie skomunikowania CEKS zaproponowałem równocześnie stworzenie ronda na skrzyżowaniu ulic Partyzantów – Kisielewskiego – Chotomowska, a także nowych przystanków przy szkole dla obsługi uczniów oraz  pierwszego, i jak się okazało rok temu, ostatniego autobusu podmiejskiego do Warszawy, który został wprowadzony w 2008 roku, a zlikwidowany przez urząd po 11 latach. W planie komunikacyjnym zaproponowałem również stworzenie chodników i ścieżki rowerowej, tak aby obie szkoły gminne były połączone ze sobą ciągiem pieszo-rowerowym z oświetleniem, dotyczyło to również Jabłonny i ulicy Chotomowskiej.

 

CEKS dwa etapy

 

Konkurs architektoniczno-budowlany

 

Na podstawie ww. wytycznych w 2009 roku, inżynierowie ze Stowarzyszenia Architektów Polskich przeprowadzili konkurs architektoniczno – budowlany i w kolejnym etapie firma, która wygrała konkurs – zaprojektowała, zgodnie z koncepcją, wszystkie ww. etapy budowy CEKS. Dodatkowo, w 2014 r. w zarezerwowanym przez nas miejscu przy terenie rekreacyjnym CEKS zaprojektowano SUW – Stację Uzdatniania Wody dla Chotomowa, Dąbrowy, Jabłonny, którą oddano do użytku dopiero w 2019r.

 

Realizacja etapowa CEKS

 

Wiele z ww. obiektów szkolnych i sportowych, a także architektury komunikacyjnej (rondo, chodniki, ścieżka rowerowa) powstały do roku 2014, a pełnowymiarowa hala sportowa jest zwieńczeniem tej koncepcji i starań samorządu ostatnich 6 lat. Wcześniej, oczywiście musiała być adoptowana hala sportowa ze względu na okres ważności projektu, i oczywiście zmian wynikających z nowego systemu oświaty, w tym likwidacji gimnazjów, a także nowych potrzeb. Bo właśnie w tym drugim obiekcie szkolnym pierwotnie miała mieścić się wspólna stołówka i kuchnia dla całego obiektu CEKS. Jednak ze względu na zaproponowaną w 2015 r. i wprowadzoną w życie w 2017r. reformę oświaty zlikwidowano gimnazja, co oznaczało zmiany w etapowaniu budowy CEKS, dlatego przeorganizowanie struktury CEKS było konieczne. Druga w kolejności faza CEKS (gimnazjum) została chwilowo pominięta, na korzyść hali sportowej. Nie oznacza, to że nigdy nie powstanie. Zaprojektowany jest tam obiekt szkolny. Może być to zatem w przyszłości kolejne skrzydło szkoły podstawowej lub średniej. Pozostaje też budowa Młodzieżowego Domu Kultury, który również w 2008 został wkomponowany w kampus edukacyjno-kulturalno-sportowy.

 

Bez wcześniejszego pozyskania działki i jej uzbrojenia, stworzenia jednego wspólnego projektu dla całego terenu CEKS, obecnie nie byłoby szans na budowę nowoczesnej hali sportowej w Chotomowie dla mieszkańców gminy.

 

 

Dlatego bardzo chciałbym podziękować wszystkim samorządowcom z lat 2006-2010 za pełną zgodę na pozyskanie cennego terenu i realizację wytyczonej koncepcji wraz z projektem budowy Centrum- Edukacyjno- Kulturalno-Sportowego, którego kolejną fazę teraz widzimy. Bez udziału kolejnych samorządów od 2010r., które przygotowały uzbrojenie placu i budowę pierwszego etapu CEKS (szkoły) w 2014 roku wraz infrastrukturą towarzyszącą, i  skomunikowaniem ww. terenów, a także przygotowaniami w 6 ostatnich latach, też nie byłoby mowy o kolejnym etapie – budowie hali.

 

Jednak specjalnie chciałbym podziękować Wam – Mieszkańcom – bo bez WAS, bez Waszego wsparcia od 2007 roku, w tym Waszego finansowania budowy, CEKS nigdy by nie powstał, gdyż realizowany jest bez udziału środków zewnętrznych, tylko z Waszej pracy i wynikających z niej podatków PIT/CIT, które każdego roku wpływają tak licznie na konto samorządu lokalnego. Tak wiec jest to Wasza zasługa, którą razem możemy się cieszyć.

 

Mariusz Grzybek

Radny w latach 2006-2018

 

Kolejne skrzydło CEKS

 

 

Foto: Oficjalne zdjęcia z filmu UGJ, które stanowią informację publiczną