14 grudnia 2018

Imieniny obchodzą dzisiaj
Alfred, Izydor
Kategoria: Gmina Jabłonna, Ogłoszenia, W naszym sąsiedztwie

W poniedziałek I sesja i ślubowanie samorządowców

17 listopada 2018 | Autor

 

VIII kadencja samorządu rozpocznie swoją działalność 19. listopada

 

 

 

Rada Gminy VIII kadencji rozpocznie swoją działalność w najbliższy poniedziałek, wówczas nastąpi zaprzysiężenie rady i wójta. Sesja odbędzie się w Domu Ogrodnika w Jabłonnie o godzinie 12.00.

 

Zgodnie z porządkiem obrad posiedzenie poprowadzi radny senior, tj. najstarszy spośród wszystkich radnych, aż do momentu wyboru przewodniczącego rady gminy.

 

Powinniśmy pamiętać, że radni uzyskują mandat, gdy następuje ogłoszenie wyników wyborów. Podobnie jest w przypadku wójta. Jednak, aby rozpocząć wykonywanie swoich zadań, samorządowcy muszą złożyć ślubowanie, co nastąpi 19. listopada w samo południe.

 

Do tego czasu mandaty radnych i wójta pozostają de facto w zawieszeniu. Nie mają oni uprawnień przysługujących radnym czy wójtowi, nie wykonują więc swoich obowiązków.

 

 

Zaprzysiężenie samorządowców i wybór prezydium rady

 

Ślubowanie radnych

 

Dlatego na pierwszej poniedziałkowej sesji, którą wyznaczył Komisarz Wyborczy, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni składają  ślubowanie ((Wynika to pośrednio z przepisów regulujących ślubowanie radnych (art. 23a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)):

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

 

Ślubowanie wójta

 

Objęcie obowiązków przez wójta również następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec rady gminy o następującej treści:

„Obejmując urząd wójta gminy Jabłonna, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Jabłonna.”

Również w tym przypadku ślubowanie może być złożone z dodaniem: „Tak mi dopomóż Bóg.”

 

Wybór przewodniczącego rady gminy

 

Po ślubowaniu przyjdzie czas na wybór trzyosobowego „prezydium rady gminy”. Uwzględniając zapisy Statutu Gminy Jabłonna (§ 10.1.) „Rada wybierze ze swego składu przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów i w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady”.

 

Zgodnie z ustalonymi i przestrzeganymi od lat parytetami, do „prezydium rady” desygnowani są przedstawiciele dwóch największych miejscowości gminy: Jabłonny i Chotomowa oraz przedstawiciel wsi zachodnich.

 

 

Mariusz Grzybek

 

Porządek obrad I Sesji Rady Gminy Jabłonna VIII kadencji:

 

1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

 

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się:
Podziel się ze znajomymi:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Wykop
  • email
  • MySpace
  • PDF
  • Twitter