21 stycznia 2018

Imieniny obchodzą dzisiaj
Agnieszka, Jarosław
Kategoria: Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Gmina Jabłonna, Oświata, Pierwsza strona, W naszym sąsiedztwie

Bezpłatne porady prawne

18 stycznia 2017 | Autor

 

paragraf_291

 

Zapraszamy na bezpłatne porady prawne

 


 

Jak informuje powiat legionowski, również w tym roku w budynku Urzędu Gminy ul. Modlińska 152, będą dyżurować prawnicy w ramach realizowanego przez powiat zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu mieszkańcom nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców powiatu legionowskiego, prowadzone będą we wtorki, w godzinach od 10.00. do 14.00 i czwartki 12.00. do 16.0 .

 

 

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej została uchwalona 5 sierpnia 2015 roku. Reguluje zasady, sposób i zakres porad prawnych, jakie obywatele mogą  uzyskać za darmo. Zgodnie z jej zapisami obowiązek zorganizowania punktów bezpłatnej pomocy prawnej przekazano powiatom. Na naszym terenie działa siedem takich punktów. Z oferowanej przez nie pomocy mogą skorzystać osoby, którym w okresie 12 miesięcy przed zwróceniem się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osoby, które ukończyły 65. rok życia, osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty oraz kobiety w ciąży. Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje zagadnienia związane z prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawem karnym, prawem administracyjnym, prawem cywilnym, prawem rodzinnym i podatkowym.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U., poz. 1255) nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Zapraszamy.

 

źródło: powiat legionowski

 

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się:
Podziel się ze znajomymi:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Wykop
 • email
 • MySpace
 • PDF
 • Twitter